Tuesday, October 7, 2008

Go On

Eh Oh Eh.... Eh Oh Eh....
Eh Oh Eh.... Eh Oh Eh....

用这一首歌来让你 感觉我的心像什么
我要让我们的距离 慢慢的一直的一直靠近
用这一首歌来交换 你的微笑我就开心
用我真心爱你

我想靠近你 你不在我身边
我还一直的想你 Eh
我想靠近你 你不在我身边
Cos you're the only one, only one
Oh Baby

Go On 你明不明白 你一直在我的脑海
Go On Do you understand 用你的心你会明白
Go On 看不看出来 我会一直在这等待
过来... 过来...

在这个世界里 你一定要和我在一起
用一颗真心 你才会让我们靠近
离开这世界 我们还会不会在一起
我爱你

Go On - Huiling

No comments: