Wednesday, November 5, 2008

你是真理道路

我的帮助就是你我的主耶稣
你的脚步就是我要走的脚步
你为我铺的路我会走
虽然我现在还(都)不懂

每天的路我会一直跟你走
一步一步我都相信你在左右
你给的爱没人能取代
我只要你的爱

耶稣你是真理是道路
耶稣你会为我开路
感觉虽然渺茫好象靠不到岸
你就是我的力量

耶稣你是真理是道路
耶稣你会为我开路
你就是我的力量
你让我能够靠到岸

你就是我的力量
你让我能够靠到岸

Ni Shi Zhen Li Dao Lu - Hagen Tan

No comments: